Изложба „Селско наследство и колективна идентичност” в НИМ
Изложба „Селско наследство и колективна идентичност” в НИМ / НИМ

В Националния исторически музей официално се открива изложба „Селско наследство и колективна идентичност”. Тя е организирана по международния проект CULT RURAL, съфинансиран от Европейската комисия в контекста на „Култура 2000”, в който участват осем организации от седем държави, членки на Европейския съюз – Швеция, Гърция, Италия, Полша, Унгария, Франция и България.

От българска страна съорганизатор е Националният исторически музей, а асоцииран партньор – Академията за балканска цивилизация. Изложбата разглежда темата за изграждането на колективна идентичност чрез празниците, ритуалите и обичаите, които са оцелели в селските общности и досега се практикуват в Гърция, Полша и България.

Изложбата има за цел да разкрие съхранената символика и да интерпретира значението на празници, сватби, ритуали и обичаи за културната еволюция.

Експозицията е съставена от четири тематични раздела, които показват символиката в народната култура не само в етнографски аспект, но и като актуални практики в Гърция, Полша и България. Организирана е като спектакъл – специално изградена среда създава рамката на разказ, представен чрез предмети, образи и мултимедия, както и чрез съвременни произведения на изкуството. Авторите разкриват общите корени на селското европейско културно наследство и посетителят ще открие своята култура, проектирана в културата на другите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гостите от Полша представят известната “Краковска ясла”, носена от коледари, а гърците – колорираната дървена пластика на Тасос Манцавинос “Була” – произведение, вдъхновено от маскарадните игри в Науса, Македония. Българските експонати, особено сурвакарските маски, бяха сред най-любопитните предмети в изложбата, която през лятото беше показана с успех в град Лубачув в Полша.

По време на изложбата в Националния исторически музей ще бъдат организирани ателиета за работа с деца, към които в най-голяма степен са адресирани посланията на авторите. В Националния исторически музей изложбата ще гостува до 10 декември тази година, а от началото на януари ще бъде представена в гръцкия град Комотини.