В Сливен ще бъде открит център за обучение на ученици в извънкласна форма
В Сливен ще бъде открит център за обучение на ученици в извънкласна форма / Георги Ангелов

В Сливен може да бъде открит център за обучение на ученици в извънкласна форма. Идеята е на световноизвестният физик проф. Минко Балкански. Той я представи днес пред кмета на община Сливен Стефан Радев.

„Имам идея да открия в Сливен център за обучение на ученици, но не в класна, а в извънкласна форма", каза проф. Балкански. В центъра ще се обучават учители, които ще развиват извънкласната дейност.

„Надявам се да постигнем голям социален ефект и децата от всички населени места в областта да имат възможност да се събират на едно място и да изградят приятелства", каза още проф. Балкански.„Радвам се, че сте в Сливен не само като гост, но и като човек, който търси възможност за развитие и съвместна работа с общинското ръководство и РИО - Сливен. Провокирането на интерес в децата е изключително важно и аз съм щастлив, че сливенските ученици ще имат възможността чрез вашите кръжоци да направят по-плавен преход от ученическите скамейки към обществения живот", каза кметът Радев.

По време на срещата бяха обсъдени още възможностите за обучение на преподаватели по програми на Фондация „Миньо Балкански", както и подпомагане на културния живот в община Сливен.

В кметството, проф. Балкански беше придружен от директора на РИО - Сливен Бисерка Василева - Михалева и Ангел Ангелов - представител на Фондация „Миньо Балкански".