Стартира кампания за саниране на многофамилни сгради
Стартира кампания за саниране на многофамилни сгради / netinfo

В Сливен стартира информационна кампания за подготовка на Демонстрационен проект за обновяване на многофамилни жилищни сгради. Проектът е на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Програмата за развитие на ООН.

Идеята е да се подкрепят гражданите за обновяване на жилищните сгради, които обитават и общината, която да разработва проекти за градско обновяване. В рамките на кампанията хората ще получат информация защо е необходимо да се обновяват жилищните сгради и каква е ползата от това. Предлага се и реално партньорство на живеещите в многоетажни сгради.

Финансовата подкрепа, която проектът предоставя е сто процента разходи за техническо и енергийно обследване и проект за саниране на сградата, обновяване на общите части, организация и администриране на процеса. Заплащат се също 20 на сто от строително-ремонтните дейности на жилищата, сто процента при обновяване на околните пространства. Информационната кампания продължава до края на февруари.