Ще информират областния управител за издаване на разрешения за взривове
Ще информират областния управител за издаване на разрешения за взривове / netinfo
Областният управител ще бъде уведомяван за издаване на разрешения за взривни работи. Това се споразумяха представители на Областна инспекция по труда и експерта по отбранителна и мобилизационна подготовка в Областна администрация. Освен това фирмите – изпълнители трябва да уведомяват за точното време и място на взрива. Областният управител поема ангажимент да съобщава на медиите, които да информират широката общественост. Преди дни областният управител Христина Чолакова поиска да се изясни как са уредени нормативно въпросите с разрешенията за взривове в града. Това стана по повод взривяването на старата сграда на фирма „Тони”. Институциите не бяха уведомени за случая и притеснени граждани звъняха в медии и учреждения, за да получат информация какво се случва.

Директорът на ОД „Полиция” комисар Чавдар Божурски поясни, че служба „КОС” издава разрешение за пренасяне и закупуване на взривни материали, осъществява контрол по отношение действията на фирмата, извършваща такива взривявания и зареждането с взривни вещества. Законът за взривните вещества и боеприпаси не регламентира да се извършва оповестяване на населението.

Фирмата, която извършва взривяването, трябва да изготви проект, който да съгласува с Областна инспекция по труда и тя съответно да издаде разрешение за извършване на взривните работи. Преди това фирмата трябва да запознае с този проект местните органи за управление.