Серия инициативи на образователния инспекторат
Серия инициативи на образователния инспекторат / netinfo

Работна среща с народния представител Десислава Танева по проблемите на образованието ще бъде проведена днес в Регионалния инспекторат в Сливен, съобщи директорът на институцията Бисерка Василева. На 12 януари ще има работна среща с всички институции, които имат отношение към  образованието и възпитанието на децата за партниране по проблемите, свързани с опазването на здравето и живота на учениците.

Сред по-важните инициативи, залегнали в плана на инспектората за 2011 г. са среща на пълните отличници и родителите им на 11 май - денят на Св. св. Кирил и Методий. На нея ще бъдат връчени почетни отличия.

Планирано е развитие на инициативата „Златно сърце". Тази награда ще бъде връчвана на 1 юни на ученици с достойни и благородни дела. На 1 ноември - Денят на народните будители, заедно с носителките на наградата „Аргира Жечкова" ще се организира бал, на който ще бъдат наградени учители, директори и училищни настоятелства, допринесли за развитието на образователното и възпитателното дело в областта.

Сливен ще домакинства на Национална конференция „Физическо възпитание и спорт в училище" от 1 до 4 април. Годината на химията ще бъде отбелязана в училищата в областта. През октомври ще се проведе кръгла маса с представители на различни институции и НПО по проблемите на образователната интеграция на учениците.

На уеб-сайта на инспектората ще се обновява рубрика, която да показва добри практики в училищата и детските градини от областта.