/ Dariknews.bg, архив
Експерти от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия /ИАНМСП/ ще проведат първия ден за консултиране на малки и средни фирми и предприемачи в област Ямбол, в новооткрития Информационен център на Министерство на икономиката в Ямбол.

Д. Иванов: С европейско финансиране ще продължи да се развиват граничните райони

Приемната е на 26 юли, четвъртък, от 12.00 до 14.00 часа в офиса на Информационния център на МИ, на ул. „Бяло море“, до Общината. Заинтересованите фирми, предприемачи, медии от общините Ямбол, Елхово, Стралджа, „Тунджа“ и Болярово ще получат навременна, актуална информация и конкретни насоки от експертите на ИАНМСП по темите: „Обучение по предприемачество и ИКТ“ и „Възможности за участие в международни панаири и интернационализация на МСП“.
 

 
Областна администрация-Ямбол