Преглед на художествената самодейност  Стройно - 2007
Преглед на художествената самодейност Стройно - 2007 / netinfo
Tрадициония преглед на художествената самодейност “Стройно – 2007” ще се проведе днес в Елхово. Организатори на прегледа са община Елхово, читалище “Развитие” и Специализиран етнографски музей Елхово. Целта на събора е да се разширят възможностите за творчество, културни контакти и съхраняване на българския фолклор в неговото многообразие, богатство и колорит. На сцената ще могат да се изявят индивидуални изпълнители, инструментални групи, танцови колективи, певчески състави, танцови колективи и групи за народни обичаи. Музикалният съпровод е от участниците и може да бъде оркестър или на запис. Индивидуалните изпълнители се представят с бърза и бавна песен и мелодия по избор до 3 мин., а на съставите и групите се дава възможност за три изпълнения в рамките на 12 мин.

Комисия от специалисти в областта на музиката, фолклора и танците ще разпредели наградния фонд за двете възрастови групи – деца и възрастни. Присъжда се и специалната награда на кмета на община Елхово инж. Димитър Димитров.