кмет
кмет / община Сливен
Избран е строителен надзор за кръстовището на Розова градина в Сливен, съобщи кметът Стефан Радев. „Очакваме изготвянето на комплексен доклад върху инвестиционния проект и се надявам през следващия месец да пристъпим към издаване на строително разрешение и реални строителни работи“, допълни още той.

За пробива на ул. „Г.С.Раковски“ има избран изпълнител. Изчаква се подписване на договор със започване на активния строителен  сезон и когато асфалтовите бази започнат работа. Тогава ще започнат и строителните работи.

По отношение на реконструкцията на бул. „Хаджи Димитър“, за която бяха отпуснати средства от правителството кметът обясни, че предстои актуализация на стария инвестиционен проект и тогава ще се пристъпи към избор на изпълнител. От инвестиционната програма на общината се работи по облагородяване поречието на река Асеновска, работи се  в базата на  „Пътнически превози“.

Всеки момент започва работа в кв. „Република“. „Очаквам да стартира и работата по подмяната на спирките, изграждането на велоалеите и по целия проект за градски транспорт“, коментира още кмета.