Община Стралджа върна заем
Община Стралджа върна заем / сн. архив Дарик - Сливен

Община Стралджа върна заема от 503 хил.лв., който получи преди месеци по фонд ФЛАГ. Причината за поемането на обществения дълг  бе обезпечаване разплащанията  преди  възстановяване на направените разходи  от управляващия орган  на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г. за реализиране на проекта „Съвременна материално-техническа база за образованието в община Стралджа", съобщи пресаташето Надя Жечева. Заемът бе осъществен след провеждане на  обществено обсъждане и решение на Общинския съвет. Бенефициенти по проекта бяха около 170 деца  от ОДЗ "Здравец", детска ясла „Калинка", млечна кухня в Стралджа, подготвителна група в ОУ-Зимница, 150 ученици от същото село и близо 50 души персонал от двете учебни заведения.