Нови професионални паралелки разкриват в Ямболско
Нови професионални паралелки разкриват в Ямболско / Областна администрация Ямбол

1033 ученици от област Ямбол ще бъдат приети в 21 профилирани и професионални паралелки в 8 клас. В 9 клас ще бъдат разпределени 540 ученици в 23 планирани паралелки. Т

ова стана ясно на провелата се втората среща при областния управител на област Ямбол Димитър Иванов за определяне на държавния план-прием за учебната 2016/2017 година.

След проведената среща с професионалните училища и работодателите има вече положителен ефект и реален резултат. Повече от десет фирми от областта са заявили писмено желание да се включат по-ефективно и реално в процеса на дуално обучение.

Споделеното от Камарата на строителите предложение и нужда от кадри със средно образование в строителството се реализира вече като предложение в ОУ „Петър Берон" Ямбол да се формира паралелка след 6 клас по специалността „Помощник в строителството".

„Делегираните бюджети и привличането на ученици са важни, но по-важен е образователния процес и на него трябва да се обърне внимание, защото резултатите за областта не са добри", това каза в заключение областният управител Димитър Иванов и заяви, че разговорите на тема образование и реализация на кадри продължат с кметовете на общини.

Окончателното предложение за държавен план-прием в област Ямбол за 2016/2017 учебна година ще бъде разгледано в Комисията по заетост към Областния съвет за развитие.