Над 200 са щъркелите в община Сливен
Над 200 са щъркелите в община Сливен / Община Сливен

70 броя гнезда на щъркели, от които 10 изоставени са на територията на община Сливен. Данните са на 7-то международно преброяване на щъркелите, съобщи Мария Диловска от отдел „Екология” към общината.

По населени места най-много гнезда има в селата Самуилово, Биково, Желю войвода, Младово, Скобелево като интересна е тенденцията на строене на щъркелови гнезда в планинската котловина на селата Средорек, Божевци, Стара река, Изгрев.

„Възрастните птици, които са на територията на община Сливен са 116, а малките които са преброени за 2014 г. са 135 птици, но част от тях може и да не оцелеят докато станат възрастни и полово зрели, за да имат потомство”, съобщи още Диловска.

По думите й основната голяма заплаха за щъркелите в България са жиците на електроразпределението, тъй като птиците си правят гнездата директно върху стълбовете и често се запалват и загиват, както възрастните птици, така и малките в гнездото.

Над 200 са щъркелите в община Сливен
netinfo
„Характерно при щъркелите е моногамията, т.е. възрастните двойки са за цял живот заедно, ако някоя от възрастните птици я сполети нещастен случай с токов удар, другата птица може да се принуди да изхвърли малките от гнездото, защото ще се почувства непосилна да нахрани 3 или 4 малки щъркели, и тогава имаме нулев гнездови успех не само за една година, а за години напред, и птицата остава сама”, каза още Диловска и посочи, че друга заплаха при птиците е загиването и сечта на стари дървета, което е естествения субстрат на щъркеловите птици.

„В  Самуилово, най-известното село в сливенско с гнезда на щъркели по дъбове, в момента има само 7 гнезда, от които 2 бяха в строеж”, посочи още експертът и подчерта, че само 9 гнезда в цялата община Сливен са на дървета, а другите са по действащи стълбове с жици.  В община Сливен, все още има много малко такива платформи, но от отдел „Екология” се надяват, че съвместната работа между ЕВН-Сливен, община Сливен и неправителствения сектор ще промени тази бройка.

На територията на общината има 21 гнезда на платформа, а такива, на които трябва да им се направи платформа са 32. Изкуствени платформи с активно действащи гнезда има само в 8 населени места: Самуилово/2/, Младово/3/, Биково/6/, Скобелево/4/, Бозаджии/2/, Жельо войвода/1/, Драгоданово/2/, Кермен/1/, както и в с. Гергевец и с. Крушаре, но там няма построени гнезда върху платформите.

Следващото международно преброяване на щъркелите ще се проведе през 2024 година.