Майки на деца с увреждания на протест в Сливен
Майки на деца с увреждания на протест в Сливен / Гергана Христова

Майки на деца с увреждания, близки и лични асистенти протестираха в Сливен. Причината е, че според новата програма всички лични асистенти от Сливен ще работят на 4 часа и ще обслужват повече от един потребител.

„Това е недопустимо, защото никой родител няма да остави детето си, близкия си, за да отиде обслужва друг," заяви Нина Содаджиева, родител на дете с увреждане и добави, че това грубо нарушава правата на децата с увреждания според Конвенцията за правата на детето, на хората с увреждания според Конвенцията за правата на хората с увреждания и определението „личен асистент" губи смисъл.

До края на месец февруари личните асистенти в Сливен са били 183, с новата програма техният брой е 65.

Недоволните майки и близки на хора с увреждания на среща с кмета на Сливен Стефан Радев, на която са предложи да се предоговори програмата или да бъдат отпуснати допълнителни средства от министерството на труда и социалната политика за повече лични асистенти.

Протестиращите са изпратили жалба до министъра на социалната политика, Агенцията за закрила на детето и Агенцията за хора с увреждания.

Те ще участват и в националния протест на 6 април в София.