/ Община Сливен
„Голямата ни постоянна задача от началото на мандата е финансовото оздравяване на Община Сливен“, заяви на брифинг кметът Стефан Радев. Той коментира, че все още не са обобщени данните на Министерството на финансите, откъдето на всеки три месеца публикуват анализ на финансовото състояние на общините.

“Това, което очаквам да излезе като данни за община Сливен към 30 юни 2018 г. е задължения за разходи около 16 500 000 лева и просрочени задължения около 2 000 000 лева.

Стефан Радев: Подобряване на финансовото състояние на общината е основа за растеж

Това е показателят, който най-много следим, по който най-много работим и за който съм казал, че искам да стигне до нула. По този показател тръгнахме от над 30 милиона лева, заедно с това, което беше внесено в съда като претенции към общината“, припомни кметът Стефан Радев. Той подчерта, че финансовото състояние на Община Сливен е подобрено значително.

Приеха оздравителен план на община Сливен

Работим по предложение до министъра на финансите да ни бъде опростен безлихвеният заем в размер на 5 000 000 лева, който получихме. Мотивите са, че сме постигнали голяма част от поставените с оздравителния план цели. Законът дава такава възможност“, съобщи кметът.

Той допълни, че ако това се случи до края на годината, ще се поиска прекратяване на процедурата по финансово оздравяване и излизане на Община Сливен от нея. „Така ще се върнем в кръга на общините, които са достатъчно силни да се справят сами с финансите и задачите си“, каза още кметът Стефан Радев.
Община Сливен