Бюджет
Бюджет / община Сливен
„Трябва да има тенденция към подобряване на финансовото състояние на общината. Само така имаме основа за растеж. Отчетът за 2016 година е до голяма степен заложен от възможностите, които имаше общината. През 2017 вървим доста по-добре от 2016 година”. Това коментира кметът на Сливен на публичното обсъждане на Отчета за приходите и разходите на бюджета на Община Сливен за 2016 година, което се състоя днес.

Публичното обсъждане на основния финансов документ на община Сливен се организира от председателя на Общинския съвет Димитър Митев на основание на чл. 140 от Закона за публичните финанси. 

Заместник-кметът по финансите на община Сливен Румен Иванов представи основните показатели на приходите и разходите на Бюджет 2016. Постъпленията от приходи, общо са в размер на 83 545 570 лв., като уточнения годишен план за приходите е изпълнен на 72.1 на сто. Бюджетните разходи за 2016 година са в размер на 83 545 570 лева. Годишният план за разходите е изпълнен на 72.1 на сто.

В срещата участваха зам.-кметовете Пепа Чиликова и Стоян Марков, граждани, кметовете на кметства, общински съветници, представители на средствата за масово осведомяване и граждански сдружения, ръководителите на бюджетни звена, общински служители.

Отчетът за приходите и разходите на бюджета на Община Сливен за 2016 година ще бъде разгледан и гласуван на предстоящата сесия на Общинския съвет. Кметът Стефан Радев призова общинските съветници да се запознаят с детайлите на отчета, за да може да се задават конкретни въпроси, които да получат конкретни отговори, които да се дискутират.