Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в подвижни избирателни кутии
Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в подвижни избирателни кутии / Дарик

Срокът, в който хората с трайни увреждания могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия изтича днес, 4 октомври.

За целта, те могат да заявят желанието си за това чрез подаване на заявление по образец с приложено копие от ТЕЛК/НЕЛК, подписано саморъчно. Подават се два вида заявления – за избори за общински съветници и кмет и заявление за Национален референдум. На 10 октомври 2015г. изтича срокът за подаване на Искане за гласуване по настоящ адрес. Заявленията са два вида – за избори за общински съветници и кмет, и заявление за национален референдум. Заявленията се подават лично в сградата на общината или чрез Интернет.

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за общински съветници и кметове  и  национален референдум на 25.10.2015 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция през Интернет на адрес   http://www.grao.bg/elections/ . При наличие на електронен подпис, може да се подава Искане за гласуване по настоящ адрес, да се извършва справка по ЕГН и Адрес за номера и адреса на избирателната секция в която следва да гласува лицето.

Проверка може да извърши и чрез изпраща на SMS на номер 18429. Номерът  е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Глобул и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за общински съветници и кметове и за националния референдум за въведения ЕГН.

Третият начин за проверка е чрез стационарен или мобилен телефон избира се 0800 1 4726 , услугата е безплатна за цялата страна.