Хазяите декларират авансов данък
Хазяите декларират авансов данък / netinfo

 

325 сливналии са декларирали авансов данък за първото тримесечие на 2013 година, като са подали  декларация за дължими данъци. Задължение да подават такава декларация имат всички физически лица, които отдават помещения под наем на други физически лица и съответно сами определят и внасят дължимия авансово данък. Те декларират дължимите авансови вноски за първото тримисечие на 2013 г. в новата декларация, която се подава до 30 април.

Освен хазяите, новата декларация за авансовото плащане на данък през годината се подава в случаите на придобиване на доход, който не e от трудови правоотношения. Тя се подава от лица, упражняващи свободна професия, каквито са експерт-счетоводителите, адвокатите, нотариусите, частните съдебни изпълнители, съдебните заседатели, медицинските специалисти, застрахователните агенти и други физически лица, за които са налице едновременно следните условия - осъществяват за своя сметка професионална дейност, не са регистрирани като еднолични търговци и са самоосигуряващи се лица.

Декларацията се подава три пъти годишно –  до края на месеца, следващ тримесечието, през което е получен доходът, като за четвъртото тримесечие декларация не се подава. За него данъкът се определя в годишната данъчна декларация, която наемодателите и самоосигуряващите се лица ще представят пред НАП до края на април 2014 г.