Готовността на институциите и фирмите за зимния период обсъдиха в Ямбол
Готовността на институциите и фирмите за зимния период обсъдиха в Ямбол / netinfo

Координацията на действията при усложнена зимна обстановка бяха обсъдени на работна среща в Ямбол от представители на Областно пътно управление и фирмите, сключили договори за поддръжка на пътища от републиканската пътна мрежа на територията на областта.

Срещата бе насрочена на база взето решение от заседание на Щаба за координация на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия и аварии.В хода на разговорите бяха изложени проблеми,касаещи неизплащането на средства от страна на Националната агенция „Пътна инфраструктура” (НАПИ) към пътно почистващите фирми по отношение на извършени дейности от минал период.

Своевременното превеждане на средствата ще даде възможност на фирмите да осигурят изправността на техниката и необходимите количества материали за зимно поддържане на пътищата от републиканската пътна мрежа.В тази връзка областният управител Николай Пенев ще изпрати писмо до НАПИ с настояване за навременното решаване на проблема.