Доброволци и служители чистят лесопарк „Бакаджик
Доброволци и служители чистят лесопарк „Бакаджик / Община Тунджа

„Съхраняване и опазване на нашето природно богатство - лесопарк Бакаджик" - под това мото се проведе съвместната инициатива на община „Тунджа", Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Туристическо дружество „Кабиле" и Сдружение „Младежки клуб „Бакаджик" село Чарган.

Идеята на екологичната акция е да се почистят туристическите пътеки, а също така да се маркират, съгласно правилата за обозначаване.

В инициативата се включиха служители от администрацията на община „Тунджа", ветераните на туристическо дружество „Кабиле" и членовете на сдружение „Младежки клуб „Бакаджик" с. Чарган.

Първоначално всички участници посетиха новооткрития посетителски център, създаден по проект на община „Тунджа" по Програмата за трансгранично сътрудничество България - Турция. Там заместник - кметът Станчо Ставрев презентира успешната реализация на проекта, а от своя страна членове на туристическото дружество разказаха за природните дадености, които притежава лесопарка.

Участниците в инициативата се разделиха на два екипа, които успяха да почистят и да маркират туристическите пътеки в природния парк.