Безработица от 10,63% отчете Бюро по труда - Сливен
Безработица от 10,63% отчете Бюро по труда - Сливен / Дарик Сливен, архив

Равнище на безработица от 10, 63 % за месец август 2016 година за община Сливен, отчитат от Бюро по труда.

Броят на регистрираните безработни е 5615. Спрямо юли месец е реализиран спад от 301 души, който е характерен за периодът на сезонна заетост.

Безработните младежи до 24 годишна възраст, с регистрация в Бюрото по труда са 407 души и спрямо миналия месец те са със 64 по-малко.

Безработните от възрастовата група до 29 години са 931 души, като броят им намалява със 115 спрямо предходния месец.

По показателя безработица общината е на 107-мо място сред всички общини.