БЧК Ямбол с подаръци за ученици от Болярово
БЧК Ямбол с подаръци за ученици от Болярово / Община Болярово

28 деца от социално слаби семейства в община Болярово получиха коледни дарове от БЧК Ямбол. Пакетите, съдържаха здравословни хранителни продукти за семействата им и лакомства.

Разнообразие от дейности в редица направления включват усилията на доброволците от Болярово и другите селища на територията на общината ни. Проявите бяха отчетени на годишно събрание на Общинския съвет на БЧК Болярово.

Социално-помощна дейност, периодични дарения, здравно-просветни мероприятия (в училищата и целодневните детски градини), умело планиарана и своевременно реализирана организационна политика, полезни обучения, срещи с Областния съвет на БЧК – такава е мащабната картина  за 2014 година.

Дейността на младите червенокръстци и в двете училища -СОУ „Д-р Петър Берон“ и ОУ „Стефан Караджа“ и през 2014 година запази нужната висота. С многобройните си прояви и акции младите червенокръстци, се трудеха усърдно в името на благородни каузи. Самите представители на БМЧК също представиха свои отчети за дейността си.