Активира се свлачище на единствения път, свързващ селата Майско и Боринци със Зайчари
Активира се свлачище на единствения път, свързващ селата Майско и Боринци със Зайчари / Община Сливен

След сигнал за опасност от прекъсване на единствения път за село Зайчаре, със заповед кмета на община Сливен е назначена комисия за оглед на място. При огледите тя е констатирала наличие на свлечени водонаситени земни маси от пътния откос.

Специалистите са категорични, че е налице активиран свлачищен процес на около 500 м преди с. Зайчаре. Горната граница на свлачището е достигнала до асфалтовата настилка на пътя, при което изцяло е разрушен банкета. Реално е застрашен участък от пътя с дължина около 20 м.

Активира се свлачище на единствения път, свързващ селата Майско и Боринци със Зайчари
netinfo
В района на чешмата е налице обрушване на земните маси на фронт от 8 м. Отводнителната канавка от страната на откоса е изцяло изравнена от запълването си със скатен материал и не провежда водите, които дренират в петата (по откоса) в зоната над свлачището. До допълнително утежняване на процеса са довели и повърхностните води от едностранния напречен профил в кривата от пътя, съобши инж. Снежана Кънева, началник отдел „Сигурност и управление при кризи и ОМП".

Направена е цялостната организация по предприемане на мерки относно предписанието от геозащитното дружество. Въведен е общинския план за защита при бедствия със заповед, която е изпратена до министъра на вътрешните работи Румяна Бъчварова, областния управител Димитър Сяров и до Оперативен център при РД "Пожарна безопасност и защита на населението".
Необходимо е да бъдат изпълнени спешни и неотложни аварийно-възстановителни работи по възстановяване профила на отводнителната канавка и отвеждане на повърхностните води до съществуващото дере. За пренасочване на повърхностните води извън засегнатата от свлачището зона ще бъде направена и земнонасипна дига в зоната над свлачището.

Предстои възлагане на проекто-проучвателни работи за изпълнението на трайни укрепителни мероприятия.Обхватът на критичната зона от пътя е на обща площ около 30 кв. м. и засяга банкета на пътя като основен осигурителен елемент в обхвата на същия. Неблагоприятно развитие на процеса е прекъсване на единствената пътна връзка за с. Зайчаре, от което ще бъде засегнато цялото население на селото, гостите му и преминаващите през него пътници, допълни инж. Снежана Кънева.

Общинска администрация Сливен предупреждава за повишено внимание при преминаване в района на свлачището, съобразяване на потенциалния риск и строго спазване на поставените временни обезопасителни ограничения в критичната зона.