село  Близнец
село Близнец / община Твърдица
142 години от гибелта на Стоил войвода ще бъде отбелязана в село Близнец. Честването ще започна  от 18.30 часа с поднесяне венци и цветя на паметника на войводата /Сатма чешма/ - неговото лобно място.

Христо Колев, председател на фондация „Стоил войвода”, разказа за войводата, който е определен за помощник на Иларион Драгостинов и водач на чета във Втори революционен окръг. След избухване на въстанието дружината му води тежки сражения с турските потери, тръгнали по следите им след падналия сняг.

На 10 май четата се сражава при котленското село Нейково, където войводата е ранен. На 13 май 1876 г. в местността „Чешме” при с. Бинкос е заловен от потеря.

Отказва да бъде вързан и затова е обезглавен.