/ Община Силистра
До всеки от тях стоят техни велики мисли
Още шест автобусни спирки в Силистра са с нов облик, съобщиха от Общината.

Община Силистра

Община Силистра

Васил Левски, Алеко Константинов, Екатерина Каравелова, Ангел Кънчев, Атанас Буров и Райна Княгиня са личностите, които красят новите спирки.

Община Силистра

Община Силистра

До всеки от тях стоят техни велики мисли.

Община Силистра

Спирките са обновени със средства от Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.