От 1 август в област Шумен се въвеждат временни противоепидемични мерки със заповед на директора на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) съгласно Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19. Причината е повишената заболеваемост, информират от здравната инспекция. 

За периода от 4 юли до 31 юли 2022 г. общият брой на хората с доказан положителен резултат в областта е 467 души. През седмиците от 4 до 10 юли и от 11 до 17 юли са били съответно 65 и 63. Над два пъти се покачва броят им в седмицата от 18 до 24 юли (149) и за последната седмица на месеца (от 25 до 31 юли) броят е 190. Поради повишената заболеваемост от COVID-19, която с днешна дата е 202,5 на 100 000 души за 14-дневен период (преди седмица тя беше 125 на 100 000 души), както и с навлизането на региона в Етап I от Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, се въвеждат мерки, посочват от здравната инспекция. 

По данни на институцията, бебе на един месец от Смядово е най-малкият с доказан положителен резултат за коронавирус през седмицата, като са регистрирани общо седем деца до една година през седмицата. Най-възрастна е жена на 93 г. от Шумен. Най-много от диагностицираните с COVID-19 са във възрастовата група от 50 г. до 59 г. – общо 40 човека. 

Според въведените мерки, задължително е носенето на защитна маска за лице в лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики, дрогерии, специализирани институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни, както и в транспортни средства за обществен превоз на пътници. На открити обществени места и в обществени обекти, където има струпване на повече хора, трябва да се спазва физическа дистанция от минимум 1,5 м. Като част от противоепидемичните мерки в заповедта се посочва необходимостта от правилна хигиена на ръцете, редовно проветряване и дезинфекция на повърхности. При възможност и по преценка да се създаде възможност за работа в дистанционна форма.

Задължително е провеждането на засилен сутрешен филтър в детските заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19 и за други остри заразни болести, както и провеждането на ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

Заповедта на директора на РЗИ – Шумен е публикувана на интернет страницата на здравната инспекция.
БТА