В област Шумен със заповед на директора на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) се въвеждат временни противоепидемични мерки съгласно Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, съобщиха от пресслужбата на областната управа.

Заповедта е в сила от 00:00 часа на 1 август до 24:00 часа на 31 август. Това е решено на неприсъствено заседание на Областния кризисен щаб поради повишената заболеваемост от COVID–19 на територията на областта и навлизане в етап I от Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID–19, както и за ограничаване на разпространението на коронавирусната инфекция в региона.

Въвеждат се следните противоепидемични мерки: носене на защитна маска за лице в лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики, дрогерии, специализирани институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни, транспортни средства за обществен превоз на пътници. Ще се следи за спазване на физическа дистанция от минимум 1,5 м в места със струпване на хора, правилна хигиена на ръцете, редовно проветряване и дезинфекция на повърхности. Препоръчва се при възможност и по преценка да се създаде възможност за работа в дистанционна форма.

Сред мерките са и провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести. Ще се прави и ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за COVID-19 и отстраняване на персонала от работа до установяване на диагнозата и клинично оздравяване.
 
БТА