ВиК-Шумен плаща задълженията си за електроенергия регулярно и на този етап се справя с огромните сметки за ток със собствени средства. Това е съобщила управителят на дружеството Жанета Панайотова на среща с областния управител Владимир Йолов, цитирана от пресцентъра на администрацията.

Панайотова е отбелязала, че няма увеличение на консумираната електроенергия от дружеството в сравнение с предходни години, но цената на тока се е повишила и трябва да плащат с 400 % по-високи сметки.

РИОСВ наложи административнонаказателни мерки на ВиК-Шумен

ВиК няма задължения от стар период и се издължава регулярно на "Енерго-Про". Имала и уверение от "Български ВиК холдинг", че се разработва компенсаторен механизъм за всички ВиК оператори - за подпомагане с целева компенсация, е казала още Панайотова.

Областният управител е поставил и проблема със състоянието на канализационната помпена станция в квартал "Дивдядово" и изтичането на битово-фекални води. Жанета Панайотова е съобщила, че дружеството търси вариант за отстраняване на проблема.

В момента екип от хидроинженери работи на терен. Предстои да бъде изготвен доклад за състоянието на съоръжението, като ще бъде предложено и техническо решение. 

Областният управител на Шумен Владимир Йолов поиска от кметовете на общини в региона информация за основни проблеми при предоставянето на ВиК услуги.

ВиК-Шумен подписа договорите за ремонт на довеждащия водопровод от яз. „Тича“

В качеството си на председател на Асоциация по ВиК в областта, той е изпрати писмо с искане до кметовете на десетте общини в Шуменско - да представят информация за натрупани и нерешени проблеми от страна на местното водно дружество при стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и услугите във всяка от общините.

Тази информация ще бъде обобщена и обсъдена на предстоящи срещи с кметовете и ВиК-Шумен, за да се търсят възможности за преодоляване на проблемите във всяка община. 
БТА