/ ThinkStock/Getty Images
Два акта за установени административни нарушения по Закона за водите бяха връчени на „ВиК-Шумен“ ООД, съобщиха от Министерство на околната среда и водите.

Първото административно нарушение е, че чрез бездействие водното дружество не е изпълнило предписание за преустановяване изтичането на отпадъчни води от канализационната система на кв. "Дивдядово" към язовир „Соара“.

Започнаха ремонтните дейности по ВиК системата на Шумен

Второто нарушение е допуснато заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект, в нарушение на Разрешително за заустване. Предстои издаването на наказателно постановление.

С предписание на директора на РИОСВ на дружеството е възложено да преустанови изтичането на отпадъчни води към водния обект - дере, приток на язовир „Соара“ и в срок до 2 месеца да бъде намерено трайно инженерно решение, с което да се гарантира безпроблемното отвеждане на отпадъчните води от канализационната помпена станция в кв. "Дивдядово" до пречиствателната станция за отпадъчни води в Шумен.

ВиК-Шумен разработва нова система за контрол и управление на водния сектор

Дружеството ще бъде предупредено, че при неизпълнение на конкретните преустановителни мерки, преписката ще бъде препратена на прокуратурата. Мерките се налагат в резултат на последната проверка, при която беше обходена територията на канализационната помпена станция (КПС) и при огледа бе констатирано, че непосредствено преди КПС от последната събирателна шахта и от дъждопреливника изтичат отпадъчни води от канализационната система на кв. Дивдядово по прилежащия терен.

Припомняме, че миналата седмица инспекцията на КПС беше извършена в присъствието на заместник-министъра на околната среда и водите Петър Димитров и директорите на РИОСВ-Шумен и Басейнова дирекция „Черноморски район“.