Вероятно няма да ликвидират “Охрана, паркинги и терени” в Търговище
Вероятно няма да ликвидират “Охрана, паркинги и терени” в Търговище / netinfo
Икономическата комисия към Общински съвет –Търговище ще предложи оттегляне на докладната записка за ликвидация на общинско търговско дружество “Охрана, паркинги и терени” на предстоящата сесия, бе решено днес.

Идеята около, която се обединиха съветниците и общинското ръководство е, че е добре “Охрана, паркинги и терени” ЕООД да не се закрива, тъй като има лиценз за охранителна дейност, който не се взема лесно. Посочено бе също, че дружеството в момента има договор за охрана на “Тракия Глас България”, който през следващия месец предстои да бъде подновен.

Вероятно устава му ще бъде изменен и от 1 януари 2009г. то ще осъществява само охрана и почистване като допълнителна дейност, която реализира и в момента. Дейностите, свързани с паркингите и терените общинска собственост ще се осъществяват от ново общинско предприятие, създадено по Закона за общинската собственост, което вероятно ще започне да функционира в началото на следващата година.

Промяната в работата на “Охрана, паркинги и терени” и създаването на бъдещото общинско предприятие за стопански и социални дейности предстои да бъдат обсъждани и изчистени като правна основа на следващи заседания на представители на местната власт.