Установиха наднормено ниво на промишлен шум в с. Троица
Установиха наднормено ниво на промишлен шум в с. Троица / netinfo
Експертите на РИОСВ - Шумен установиха наднормено ниво на промишлен шум. Проверката бе извършена по подаден сигнал от жители на с. Троица, община Велики Преслав, които се оплакват от виско ниво на шум през нощта. За източник са посочени съоръженията на вародобивно дружество.

Измерванията са направени между 23.00 и 23.30 часа. Установено е, че в жилищната зона нивото е 54 дeцибела и то превишава нормата за нощен шум, която е 45 дeцибела. Измерванията са извършени съгласно методиката за определяне на общата звукова мощност, излъчена в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие.

Екоекспертите дадоха предписания на вародобивното дружеството в срок до средата на август да извърши обезшумяване на съоръженията за да се ограничат излъчванията в околната среда и шума да се сведе под граничните стойности. Предстои контрол по изпълнението.

Експертите извършват проверки за нивата на шум на промишлените предприятия по график, утвърден от Министерството на околната среда и водите. За тази година има шест такива провеки на различни обекти от шуменска и търговищка област, като измервания са направени в повече от 40 пункта на територията на предприятията. Не са установени наднормени нива на шум.

През миналата година е извършен контрол на 18 дружества. За наднормено ниво на шум в нощните часове е санкционирана фирма в Нови пазар. Наказателното постановление е за 1 000 лв, тъй като шума от производството е достигал до жилищна зона и е превишавал допустимото ниво.