Смъртността в Шуменско e над средната за страната
Смъртността в Шуменско e над средната за страната / netinfo

Нивото на смъртност в Шуменско се задържа високо през 2012 година. Това сочат данните на Териториалното статистическо бюро. Броят на умрелите е 2 787 души, а коефициентът на обща смъртност е 15.6 промила, при 15.0 промила средно за страната.

Основна причина за смъртност в областта остават болестите на органите на кръвообращението, чийто относителен дял е 61.9%. Сред тях най-голяма е честотата на умиранията от мозъчносъдови болести и исхемична болест на сърцето.
През 2012 г. болестите на органите на кръвообръщението са причина за смъртта на 1 724 лица от областта, 6 от които на възраст до 34 навършени години. През 2011 г. болестите на кръвообръщението причиняват смъртта на 1 769 лица. Честотата на умиранията от болести на органите на кръвообращението е по-висока сред жените отколкото сред мъжете.

И през 2012 г в област Шумен на второ място са умиранията от новообразувания, като смъртността сред мъжете е много по-висока отколкото при жените. През миналата година злокачествените заболявания са предизвикали смъртта на 518 лица от Шуменска област, при 428 за 2011 година.

В структурата на причините за смърт следват: болести на дихателната система; болести на храносмилателната система; болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата; външни причини за заболеваемост и смъртност; симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде и т.н. На тези седем класа болести, се дължат 96.2% от всички смъртни случаи в област Шумен.

От външни причини (травми и отравяния) през предходната година в областта са умрели 79 души - 66 мъже и 13 жени. През 2011 г. по тези причини умират 74 лица. Сред външните причини, най-голям е броят на случаите на смърт поради нараняване с неопределени намерения (17), транспортни злополуки(13), падания (9), умишлено самонараняване(7) и други.

През 2012 г. в област Шумен са умрели 18 деца на възраст до една година. В сравнение с предходната година техният брой е по-малък с 4 деца.Основна причина за детската смъртност в областта са някои състояния, възникващи в перинаталния период (дихателни, сърдечно - съдови нарушения и др.), които са предизвикали смъртта на 10 деца до една година. Следват вродените аномалии (пороци на развитието), деформации и други.

През миналата година смъртността на децата от 0 до 6 навършени дни след раждането продължава да бъде най-висока - 19.4 на хиляда новородени деца. Сравнително по-ниска е честотата на умиранията във възрастта от 0 до 27 навършени дни - 6.2 на хиляда новородени.