ПП ГЕРБ: Ще решим проблема с липсата на равнопоставеност при обществените поръчки
ПП ГЕРБ: Ще решим проблема с липсата на равнопоставеност при обществените поръчки / netinfo
ПП ГЕРБ: Ще решим проблема с липсата на равнопоставеност при обществените поръчки
82292
ПП ГЕРБ: Ще решим проблема с липсата на равнопоставеност при обществените поръчки
  • ПП ГЕРБ: Ще решим проблема с липсата на равнопоставеност при обществените поръчки

Липсата на равнопоставеност при участието в обществени поръчки, тромавото административно обслужване, лошата инфраструктура около фирмите, липсата на адрес за регистрация в значителна част от индустриалните зони и необходимостта от електронно обслужване в общината бяха откроени от кандидат-кмета на ПП ГЕРБ Любомир Христов като основни проблеми, стоящи през бизнеса в община Шумен, върху които те ще съсредоточат своите усилия. Това се случи по-рано днес по време на пресконференция, на която бяха обобщени резултатите от проведените срещи на Любомир Христов и кандидатите за общински съветници от ГЕРБ с представители на бизнеса, предприемачи, жители на селата в община Шумен и земеделски производители.

„Ако ние управляваме общината, няма да си позволим да продаваме земеделски земи. Напротив, ще помагаме на дребните производители", каза още Любомир Христов и допълни, че в програмата си са предвидили и изграждането на животински пазар, който да се ползва и за изложби.

Той обясни, че като най-голям проблем за жителите на селата пък се е откроила липсата на канализация за отпадни води, давайки пример със срещата в шуменския квартал „Макак". „Хората там питат защо след като живеят в квартал на Шумен, не са включени в плана за пречиствателна станция за отпадни води", сподели Христов.

Той посочи, че неосветените улици в голяма част от селата и непочистените дерета също са сериозни проблеми за жителите им. „Медицинското обслужване също е голям проблем навсякъде в селата, където сме ходили", каза още Любомир Христов.

Той допълни, че имат идея кметските наместници да се назначават след провеждане на събрание в селото. Според намеренията им задължение на кметския наместник ще бъде и да отчита пред своите съселяни резултатите от работата си на всеки три месеца.

Кандидатът за общински съветник Димитър Александров, от своя страна, също изказа несъгласието си с голяма част от установените към момента модели на управление. „В работата на общинската администрация наистина има много слабости и пропуски. Добре е да има и максимално повече електронни услуги, за да не се пораждат зависимости от чиновници", каза той и потвърди от позицията на бизнеса, че обществените поръчки в действителност се правят в интерес на определени фирми. „Някой да е чувал за обществена поръчка за горива в община Шумен?", попита Александров. Той отбеляза още, че темата за развитието на туристическите услуги в Шумен също не бива да бъде пренебрегвана.

„Един от основните проблеми, които стоят пред бизнеса в Шумен, е и липсата на кадри", допълни кандидатът за общински съветник Карен Гарабедян. По думите му липсват както висококвалифицирани кадри, така и хора със средно образование. „Наблюдава се тенденция на отпадане на цели професионални направления", каза той. Гарабедян не пропусна и проблема с т.нар. „потомствена" безработица, при която безработни са както младите хора, така и техните родители. „Налага се да се вземат мерки в помощ на образователната система и на пазара на труда. Именно затова в програмата ни за управление е заложена актуализация на обучението с цел осигуряване на необходимите кадри", заяви той.

От ГЕРБ-Шумен апелираха към своите симпатизанти и да гласуват с „Да" на предстоящия референдум за възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при провеждане на избори и референдуми.