Почиства се коритото на река Врана в Търговище
Почиства се коритото на река Врана в Търговище / netinfo

40 хиляди лв. са отделени от бюджета на Община Търговище за превантивна дейност и намаляване на вредните въздействия от кризи и наводнения. Почистват се 600 м. място срещу Хлебозавода по протежението на река Врана, където се среща с река Сива. Премахват се излишните храсти и дървета, с багер се оформя десния и левия профил на коритото за нормална проводимост и избягване на затлачване. Разширението на коритото е частично, без продълбочаване. Срокът е до 5 декември.

До 12 декември трябва да привърши почистването на мокрите и сухи откоси и след преливниците на пет общински язовира. В момента се работи по хидросъоръженията на Ралица и Търновца. Почистени са тези, в Пресиян, Лиляк и язовирът в Стража.