Отпадни води от кланица замърсяват приток на р. Врана
Отпадни води от кланица замърсяват приток на р. Врана / netinfo
Води с червен оттенък текат през река Здравешко дере, която е приток на Врана, установи съвместна проверка на експерти от РИОСВ - Шумен и Черноморска басейнова дирекция. Замърсител е кланица в с.Здравец, община Търговище, чийто пречиствателни съоръжения работят неефктивно и не са почиствани. Замърсените води от производството се заустват  в дерето.

На собствениците на кланицата е съставен акт по Закона за водите, който предвижда санкции от 1000 до 10 000 лв. Съоръженията трябва да се почистят и да се приведат в съответствие с изискванията. От фирмата има подадено заявление за разрешително за заустване, където се предвижда изграждане на нова пречиствателна станция с биологично очистване на производствените води.

Установеното замърсяване нe застрашава поречието на река Врана, тъй като притокът има малък отток, констатираха още експертите.