От лоши пътища и от състоянието на водопроводната мрежа се жалват жителите на Никола Козлево
От лоши пътища и от състоянието на водопроводната мрежа се жалват жителите на Никола Козлево / Областна администрация-Шумен

Състоянието на водопроводната мрежа и необходимостта от ремонти на пътищата са основните проблеми, които поставили пред областния управител Димитър Александров жителите на Никола Козлево по време на изнесена приемна в общината. Това съобщиха от пресцентъра на Областна управа.

Кметовете на селата Хърсово и Каравелово поискали да бъдат осигурени средства за ремонт на два моста-в центъра на Хърсово и между селата Каравелово и Пет могили, които пропадат и са в изключително лошо състояние.Областният управител Димитър Александров се ангажира да бъде търсена възможност за извършване на спешен ремонт на тези участъци чрез Областно пътно управление-Шумен.

От лоши пътища и от състоянието на водопроводната мрежа се жалват жителите на Никола Козлево
netinfo

В отговор на многобройните въпроси за водопроводната мрежа, разбитите улици след отстраняване на аварии и качеството на водата, управителят на Вик-Шумен Мариан Ганчев обясни, че всички тези проблеми могат да бъдат решени чрез инвестиране на много средства във водната инфраструктура. Очаква се с промени в Закона за водите да бъде дадена възможност на ВиК асоциациите да кандидатстват за финансиране по европейските програми. Това ще позволи във водопроводната мрежа, която в област Шумен е в много лошо състояние, да бъдат инвестирани значителни средства и чрез съвместната работа на ВиК оператора, ВиК асоциацията и общините да бъдат постигнати добри резултати в този сектор, обяснил Ганчев.

Жителите на Никола Козлево са поискали и съдействие за разкриване на домашен социален патронаж, пенсионерски клуб, средства за ремонт на църквите в селата Красен дол и Ружица, както и помощ за решаване на проблема с отглеждането на пчели в границите на населените места.