/ Община Габрово
Община Шумен ще продължи да предоставя услугата "Топъл обяд". Безплатна храна за потребителите ще бъде осигурена от 1 януари до 27 април 2021 г. Това съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Общината е кандидатства по процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19". Проектът е по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

За включване в програмата е необходимо да се подадат "Заявление-декларация" и "Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация", които могат да бъдат изтеглени от официалния сайт на общината, да бъдат получени на хартия на седмо гише в Центъра за информация и услуги, както и в кметствата на населените места в общината. Документите ще се приемат от 9 до 16 декември на седмо гише в общинската администрация или в съответните кметства.

Право на безплатен топъл обяд имат жители на всички населени места в общината, които са под прага на бедност, в затруднение, поради влошената икономическа обстановка в страната; хора за които има по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на коронавирусната инфекция поради налични увреждания или възрастта им; поставени под карантина без или с ниски доходи, без близки, които да им окажат подкрепа; хора на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.