глиган
глиган / ThinkStock/Getty Images
Със Заповед на директора на Българската агенция по безопасност на храните е обявено първично възникнало огнище на болестта Африканска чума при свинете в обект за отглеждане на свине от порода "Източнобалканска свиня", намиращ се в землището на община Смядово, в местност западно от град Смядово.

Съгласно заповедта е определена 3 км предпазна зона около огнището. Определена е и 10 км наблюдавана зона, в която попадат: от община Смядово - селата Александрово и Риш, както и урбанизираната територия на град Смядово, от община Велики Преслав - селата Златар, Драгоево, Мокреш и Суха река.

По информация на Областната дирекция по безопасност на храните са умъртвени по хуманен начин и загробени 68 животни от обекта, в който е обявено огнището. Изпълнени са и всички дейности по осигуряване на биосигурност, съгласно заповедта.
Следващото заседание на Областната епизоотична комисия ще се проведе на 22 октомври-вторник, от 10.00 ч. в зала 2 на Областна администрация Шумен.

Преди ден няха установени случаи на Африканска чума при отстреляни диви прасета край Венец и каолиновското село Сини вир.