До 20 ноември ще се приемат документи за кандидатстване за омбудсман
До 20 ноември ще се приемат документи за кандидатстване за омбудсман / Dariknews
До 17:00 ч. на 20 ноември да се приемат документи за кандидатстване за поста на омбудсман на община Шумен, решиха на свое заседание по - рано днес членовете на комисията за избор на омбудсман. Срокът за подаване на документи е 14 дни от публикуването на обявата в местните средства за масова информация, като се очаква това да стане на 6 ноември. Документите, които кандидатите трябва да представят, са молба, автобиография, диплом за завършено висше образование, удостоверение за съдимост и декларация, че лицето не е на отчет в психодиспансера в с. Царев брод, както и такава, че е с постоянен адрес в област Шумен. Подаването на документите ще става лично, в деловодството на община Шумен / стая 204/.

На 21 ноември от 13:00 ч. комисията ще се събере отново, за да разгледа документите и уточни датата, на която ще проведе интервюто с кандидатите. Независимо от броя на подалите документи, комисията трябва да сведе кандидатите за обществен посредник до 3 – ма. Шуменският омбудсман ще бъде избран по време на сесия на Общинския съвет.