14.55% е равнището на безработица за област Търговище
14.55% е равнището на безработица за област Търговище / netinfo

По равнище на безработица област Търговище продължава да е на 1-во място в страната, макар че се регистрира тенденция за спад на нивото и.

9726 души са регистрираните през септември в трите бюра по труда в Търговище, Попово и Омуртаг, което е с 419 по-малко, отколкото през август. Справката показва, че преди година регистрираните безработни в областта са били с 2752-ма повече.

Равнището на безработица за областта е 14.55%, а средното за страната е 6.78 на сто.

Най-голям е броя на лицата без работа, които са без специалност, с основно или по-ниско образование. Регистрираните специалисти са 10% от общия брой. Разпределянето по възрастови групи показва, че най-голям е относителния дял на безработните над 45г. – 55%.

70% от всички регистрирани безработни са с престой на борсата над 1 година.

Общо обявените през септември свободни работни места от работодатели в областта са 430, което е със 72 по-малко, отколкото през август. От тях 144 са по програми и мерки за заетост. Постъпилите на работа са 535 – със 179 повече отколкото през август.

До 7 ноември ще продължи кампанията за набиране на проекти по програма “От социални помощи към заетост”, успоредно върви и приемането на проекти по програма “Социален асистент”.