/ БГНЕС
Проблемът идва от битовото отопление, смятат от РИОСВ - Русе
В Русе са регистрирани 11 дни с превишения на средноденонощната норма на фини прахови частици (10 микрона) само от началото на годината, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в крайдунавския град.

Серният диоксид във въздуха в Перник е в допустими граници (ВИДЕО)

Данните са отчетени от автоматичната измервателна станция в кв. "Възраждане". Последните превишения са регистрирани в девет последователни дни след 7 януари. При норма от 50 микрограма на кубичен метър, стойностите са били от 52 до 145 микрограма.
Източникът на замърсяване на атмосферния въздух с фини прахови частици е отоплението в битовия сектор. Неблагоприятните метеорологични условия - безветрие и мъгли, не подпомагат бързото разсейване на замърсителя, допълват от РИОСВ.