Освобождението на България и Русе отбелязват в Гюргево
Освобождението на България и Русе отбелязват в Гюргево / Darik-Ruse

От 11.00, в сградата на Окръжната библиотека в Гюргево, ще бъде отбелязан Националния празник на  България – 3 март  и 20 февруари – Деня на  Освобождението на град Русе. Събитието е в контекста на подписания протокол за сътрудничество между Регионална библиотека „Л.Каравелов”,  Музея и Библиотеката в гр. Гюргево, със съдействието на Асоциация Еврорегион Данубиус. Празничаната атмосфера е създадена от две изложби  посветени на събитието. Едната от книги, организирани в три  теми „България вчера”, „България днес” и „Българска белетристика”.

Паната,  предоствени от Окръжен музей  “Теохари Антонеску”  представят  гр.Русе  от  втората половина на ХIХ и първата половина на ХХ в.. Оригиналите им се съхраняват в музейните фондове. Сред тях специално внимание заслужават  литографиите, възпроизведени във в. “Ръзбоюл" /Войната/, подбрани специално за тази изложба от музеографа Мирча Алекса. Българската страна предоставя  богато илюстрирани книги от фонда на Русенската библиотека, които представят България и град Русе като туристически дестинации.