/ Дарик Русе
От 9 до 12 юли в офиса на НАП в Русе ще се провежда анкета с клиентите за нивото на тяхното обслужване.

НАП запечата такси в Русе

Това е традиционното и вече 21-во такова проучване, което се извършва два пъти в годината и е свързано с европейски модел за оценяване на качеството, който се прилага в НАП.

За втори път през два месеца запечатват китайски магазин

Стремежът на анкетата е, чрез конкретни въпроси и възможност за лесни, но ясни отговори да се определи цялостното ниво на обслужване на клиентите на приходната администрация в Русе.

„Сини“ патрули ще бъдат всекидневни посетители на търговските обекти

В 6-те въпроса с по 3 отговора са обхванати, както проявяваното от служителите равнище на професионализъм и готовност за съдействие към гражданите и фирмите, така и условията на работния процес и препоръките за подобрения.