НАП Русе
НАП Русе / Дарик Русе, архив
Вече 8 149  годишни данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ са получени в офиса на НАП в Русе, което е с близо 7 % повече от съпоставимия период на 2018 г. Също със 7 % са се увеличили и изпратените по електронен път декларации и достигат 51 на сто от всички подадени. До крайния срок 30 април се очакват още към 10 000 декларации. През миналата година от данъкоплатците в региона са били подадени по електронен път 8 672 декларации, а на хартиен носител 10 638 формуляри.
            От началото на април Информационният център на НАП изпраща уведомителни писма до граждани, че съгласно данните, предоставени в приходната агенция от предприятия и самоосигуряващи се лица - платци на доходи, на основание чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, през 2018 г. на съответния данъкоплатец са изплатени облагаеми доходи по смисъла на ЗДДФЛ, за които се подава годишна данъчна декларация. Тази информационна кампания цели единствено да подпомогне физическите лица в коректното попълване на тяхната данъчна декларация с точното указване на вида и размера на изплатените суми, както и за удържания данък. НАП предоставя електронната услуга „Справка за изплатени доходи (различни от трудови) на физически лица“, която е достъпна с ПИК, издаван безплатно  от НАП или квалифициран електронен подпис за физическите лица с разрешен пълен достъп до услугите на НАП. След уточняването на тези приходи, в  декларацията следва да се посочат и всички други получени от данъкоплатеца облагаеми доходи, включително и от трудови правоотношения. Трябва да се приложат и служебни бележки по чл. 45 от ЗДДФЛ от работодателите и възложителите за изплатените суми и направените удръжки, заверени с подпис и печат. Това се изисква за последен път, защото уведомителните писма и електронната услуга за справка за изплатените доходи са част от проекта на НАП в данъчната кампания през 2020 г. информацията за получените от физическите лица доходи да се попълва автоматично в електронен образец на декларацията.
         Годишните данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ най-лесно се подават по електронен път с ПИК от НАП или с квалифициран електронен подпис. Приложените към електронната декларация документи – служебни бележки за доходите и др., може да се изпращат сканирани във формат pdf или заснети  като jpg файлове с ясни и четливи изображения.
        Декларациите може да се изпратят и по пощата с обратна разписка или да се подадат в 17 пощенски станции в русенска област срещу входящ номер, както и лично в офиса на НАП в Русе на ул. „Майор Атанас Узунов“ № 19. Там могат да се получат и формуляри на декларациите.
       От сайта на НАП www.nap.bg   може да се изтегли и декларация за облагане на доходите с баркод. Това е програмен продукт, чрез който много лесно и бързо може да се да се изчисли дължимия данък и попълни декларацията, а след това да се разпечата и изпрати по пощата.
        Изчерпателна информация може да се получи на телефона на Инфоцентъра на НАП с номер 0700 18 700  или чрез имейл до адрес infocenter@ nra.bg.