/ Дарик Русе, архив
Вече „сини“ патрули за фискален контрол ще бъдат всекидневни посетители на търговските обекти в региона. През този уикенд служители от мобилните групи в офиса на НАП в Русе стартираха постоянно присъствие и наблюдение на поведението на търговците за стимулиране на доброволното спазване на задълженията от страна на клиентите на администрацията за ефективно прилагане на данъчно-осигурителното законодателство.

Пощите предоставят и приемат данъчни декларации от понеделник

Приходните инспектори се отличават със специални сини жилетки и необходимите отличителни знаци, служебни легитимации и брандирани автомобили, с които ясно се откроява тяхното присъствие в търговските средища. Техните действия не са фокусирани върху познатите проверки по метода „таен клиент“, а целят да напомнят и на продавачи, и на клиенти да издават и изискват касови бележки.

Успешно премина първият месец на данъчната кампания в офиса на НАП

В забелязани случаи на явно пренебрегване на тези законови разпоредби, патрулиращите служители могат да съставят протоколи и актове за установяване на административни нарушения.  В последващи проверки санкциите могат да достигнат глоба до 2000 лв. и затваряне на търговския обект в срок до 1 месец.

Съвместно с новата инициатива, служителите от дейността „Фискален контрол“  ще продължат да прилагат и останалите видове проверки и методи за противодействие на укриването на търговски обороти, чрез нарушения при използването на фискални устройства.

Над 31 000 русенци вече разполагат с ПИК

В резултат на техните действия от началото на тази година в русенска област са били запечатани със специални стикери 6 магазина, а от започването на дейността на мобилните групи от юли 2018 г. досега тази санкция е била наложена на 28 търговски обекти. Последни през този уикенд бяха запечатани вратите на голям магазин за китайски стоки в центъра на Русе.