НАП Русе
НАП Русе / Дарик Русе, архив
Успешно премина първият месец на данъчната кампания в офиса на НАП в Русе. През януари приходните служители са регистрирали 1 617 бр. декларации по чл.50 от ЗДДФЛ. От тях 1 193 бр. са подадени по интернет с персонален идентификационен код /ПИК/ или с квалифициран електронен подпис/ КЕП/. Това е 74 % от приетите декларации и е със 7 % повече, от съпоставимия период на 2018 г. Увеличението се дължи на най-масово използваната данъчна отстъпка от 5 % при подаване на декларацията по електронен път до 31 януари. Ако тези данъкоплатци нямат просрочени публични задължения, те ще се възползват от това облекчение в размер до 500 лв. До края на кампанията 30 април 2019 г. данъкоплатците могат да се възползват от останалите облекчения по ЗДДФЛ, но пак при условие, че даденото лице няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация. Това се отнася за данъчни облекчения за лица с намалена работоспособност, за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане, за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, за дарения, за млади семейства с кредит за жилище, за отглеждане на деца и на деца с увреждания, за извършени безкасови плащания. Новост през 2019 г. е, че по-лесно ще се ползват данъчните облекчения за млади семейства с ипотека, за деца и за деца с увреждания. Тези облекчения може да се ползват от единия от съпрузите и когато той подава годишната си данъчна декларация, вече не е необходимо да прилага декларация с подпис от другия съпруг, че няма да ползва облекченията. Но, ако и двамата съпрузи подадат декларации с искане да ползват отстъпки от дължимия налог, НАП ще хване измамата и в резултат и двамата ще загубят правото да ползват облекчение. Един от съпрузите в младо семейство може да намали годишния си облагаем доход с разходите за лихви върху първите 100 хил. лв. който ипотечен кредит за купуване на единствено жилище на домакинството. Условието за това е един от съпрузите да е бил под 35-годишна възраст при подписването на договора за ипотечен кредит. Законът дава право на един от съпрузите да намали годишния си облагаем доход с 200 лв. за едно ненавършило пълнолетие дете, с 400 лв. за две деца и с 600 лв. за три и повече деца. Отстъпката може вече да е ползвана през миналата година чрез работодателя, но хората, които не са го направили, могат да подадат годишна данъчна декларация и да я получат, дори да имат само доходи от заплата. За да се избягнат неточности, е необходимо всички лица, които подават годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2018 г. и ще ползват данъчни облекчения, предварително да проверят дали имат задължения по данъчно-осигурителната си сметка в НАП. Това се извършва най-лесно в сайта на агенцията www.nap.bg чрез персонален идентификационен код /ПИК/, който се издава безплатно или с квалифициран електронен подпис /КЕП/ . Информация за наличие на задължения данъкоплатците могат да получат и в офиса на НАП в Русе в стая 101, където има възможност за плащане чрез ПОС-терминал с дебитна или кредитна банкова карта. При наличие на публични задължения е необходимо те да бъдат заплатени преди подаване на годишната данъчна декларация, за да могат лицата да ползват данъчните облекчения. Допълнителна информация за деклариране и плащане на данъците, лицата могат да получат на телефона на информационния център на НАП 0700 18 700 на цената на един градски разговор.