Болно лешоядче откарано на лечение в Стара Загора
Болно лешоядче откарано на лечение в Стара Загора / netinfo
Представители на няколко институции извадиха египетско лешоядче от гнездото му край село Писанец и го изпратиха на лечение в Спасителен център за диви животни на природозащитната организация „Зелени Балкани” в Стара Загора.

Акцията бе проведена от екип, включващ директора на природен парк „Русенски Лом” инж.Милко Белберов и експертът Ивайло Борисов, специалисти от Българско дружество за защита на птиците и докторите Караманов и Николов от Регионалната Ветеринарно-медицинска служба. За успешното провеждане на акцията Ивайло Борисов е използвал алпийска техника и се е изкачил на 30 метра височина, за да се добере до гнездото на птицата, която избира за гнездене недостъпни ниши в скалите. Заболяването на лешоядчето е установено при опръстеняване на една от двете двойки Египетски лешояди, гнездящи на територията на парка.

Египетският лешояд е изключително рядък и ценен вид за България, включен е в Червения списък на защитените видове и в Червената книга. По данни на различни природозащитни организации от стотици двойки, обитавали нашите земи, днес в цялата страна са останали едва няколко десетки – през 2007 г. са регистрирани 40 двойки, отгледали общо 25 малки.

В ПП „Русенски Лом” има изградени вече две площадки за подхранване на Египетски лешояд. Извършват се редовни наблюдения и проучване на живота на птиците до най-малки подробности – целта е възстановяване на популацията и съхраняването й. Същата цел преследва и проект на БЗДП за опръстеняване и мониторинг на Египетския лешояд, финансиран от Франкфуртското зоологическо дружество и Фондация за опазване на черния лешояд.