В Заветско ще ремонтират седем улици в пет населени места
В Заветско ще ремонтират седем улици в пет населени места / Радка Минчева, архив
Общинският съвет в Завет излезе с декларация, в която настоява да се предприемат спешни мерки за ремонт на пътя Просторно – Побит камък – Завет – Веселец. „В случай, че  органите, от които зависи  привеждането  му  в годно състояние  за нормална експлоатация, не се съобразят  с нашата позиция и искане, заявяваме, че обществеността на община  Завет ще инициира граждански инициативи  за защита на конституционните си  права, в т.ч. и гражданско неподчинение.» - се казва в декларацията.
Докладната с обстойни аргументи е внесена на вчерашната сесия на местния парламент от председателя на Общинския съвет Ерсин Исмаил. Това е станало след редица оплаквания за лошото състояние на пътя от страна на населението на общината, отправени към местните парламентаристи. Съветниците припомнят, че за този път, който е с дължина 28,800 км., години наред се пишат писма и искания за ремонт до всички институции. „Нарушената пътна настилка, многобройните  дупки и образувани коловози са  сериозна предпоставка за възникване на многобройни пътнотранспортни произшествия  и  нанесени щети на моторните превозни средства. Собствениците на моторни превозни средства от  община Завет също плащат винетни такси, както всички останали водачи в България.“ – коментират съветниците от Завет.
„Като потърпевши от бездействието на отговорните институции, ежедневно сблъскващи се с  трудностите по преодоляване на тази пътна отсечка, мислим, че е наложително в качеството си на местен орган на законодателната власт на излезем с ясно становище и изразим своето недоволство от състоянието на  горепосочения път.“ – се казва още в докладната записка са председателя на Общинския съвет.
Декларацията е приета единодушно от всичките 15 присъствали общински съветници. Заедно с нея е взето и  решение, с което се възлага на кмета на общината Ахтер Велиев „да отправи питане „Кога ще започне ремонта на Републикански път ІІІ-4902?” до Областния управител на област Разград, Министерство  на регионалното развитие и благоустройството, Агенция пътна инфраструктура.“.
За Дарик-Разград общинският кмет Ахтер Велиев допълни, че е имало предварителни разчети, че цялостен ремонт на пътя ще струва около 17 милиона лева, имало е също и уверения от АПИ, че предстои проектиране, но дали това се е случило местната управа не е уведомена.
Ето пълният текст на декларацията:
„ДЕКЛАРАЦИЯ
 
Ние, общинските съветници   при Общинския съвет на гр. Завет, в качеството си на представители на гражданите на община Завет, заявяваме категоричното си   несъгласие и недоволство от състоянието на Републикански път ІІІ-4902,  като излагаме нашата позиция:
 
Ежедневно  жители от всички населени места на община Завет полагат неистови  усилия да достигат областния център гр. Разград по път, който застрашава  техния живот. България е една за всички и ние, като нейни граждани,  искаме  повече  сигурност  на пътя  за нас и нашите  деца.
 
С настоящата декларация Общинският съвет гр. Завет изразява категоричната позиция  на местната общност, че е  крайно наложително предприемането на  спешни действия от изпълнителната власт за  гарантиране гражданските  права на жителите от община Завет.
 
 Настояваме за спешни адекватни  действия за ремонт на  Републикански път ІІІ-4902. В случай, че  органите, от които зависи   привеждането  му  в годно състояние  за нормална експлоатация, не се съобразят  с нашата позиция и искане, заявяваме, че обществеността на община  Завет ще инициира граждански инициативи  за защита на конституционните си  права, в т.ч. и гражданско неподчинение.»