/ iStock/Getty Images
В общините в област Разград ще бъдат разкрити 21 нови социални услуги за обгрижване на 395 възрастни и болни. Изграждането им ще бъде финансирано по програмите от програмния период 2021-2027 година и Плана за възстановяване и устойчивост, съобщиха от областната администрация.

В Плана за възстановяване и устойчивост, оперативните програми и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони е заложен голям финансов ресурс за разкриване на нови социални услуги, за прилагане на мерки за енергийна ефективност и за подобряване качеството на съществуващите такива.

С европейското финансиране ще се даде възможност за изграждане на нови сгради, за реконструкция, ремонт и адаптиране на съществуващи сгради за разкриване на социални услуги, за назначаване и обучение на персонал. След това тези услуги ще станат държавно-делегирана дейност.

 Новите социални услуги няма да бъдат за сметка на закриване на съществуващи такива, това допълват от областната администрация.
БТА