/ iStock/Getty Images
В Разград започва приема на заявления за финансова подкрепа на първокласници и осмокласници.

Документите за отпускане на помощите се подават в периода от първи юли до 15 октомври в дирекциите по общини. Размерът на еднократното финансово подпомагане е 300 лева.

Средствата се отпускат, за да покрият част от разходите за подготовка на учениците.

За миналата учебна година, в област Разград са подадени 558 заявления-декларации за еднократна помощ за първокласници, а целеви помощи са получили 531 ученика.

Приетите в социалните дирекции документи за подкрепа на ученици в осми клас са 428, а броят на отпуснатите помощи е 412.

От тази година не се изисква доходен критерий за отпускане на еднократните помощи за първи и за осми клас и се очаква броят на отпуснатите помощи за региона да се увеличи.


 
БТА