/ iStock/Getty Images
Петокласници от Основно училище "И.С.Тургенев" в Разград търсиха грешките, които е допускала учителката им в часовете по време на дистанционното обучение.

Идеята за инициативата е на преподавателката по английски език и класен ръководител Айтен Кязимова.

Решението за нестандартния конкурс, преподавателката  взела заради умората и демотивацията, които е забелязала в учениците при дългото обучение от разстояние.

Целта била да повиши вниманието на децата по време на часовете, както и да осъзнаят, че "безгрешни хора" няма и трябва да се учим от грешките си.

За да насърчава и мотивира учениците си за по-големи постижения в училище и извънучилищни инициативи, преподавателката от разградското училище е направила и конкурс "Ученик на годината"

Всеки месец е бил излъчван "Ученик на месеца" според постиженията на учениците по задължителните общообразователни предмети, участие в национални и международни проекти, училищни мероприятия и инициативи и активна позиция при разрешаването на възникнали проблеми и идеи за инициативи за повишаване имиджа на училището.

В края на учебната година за "Ученик на годината" е била избрана Ниляй Хюсеин, подкрепена за упорития си труд от съучениците и преподаватели.

На училищно тържество всички ученици от класа са получили грамоти и награди. 


 
БТА