/ Община Разград
С проект за близо един милион лева обновиха Центъра за работа с деца на улицата в Разград. Реализираните дейности и постигнатите резултати бяха представени днес на онлайн пресконференция от ръководителя на проекта арх. Илин Солаков.

Той отчете, че за осигуряване на условия за предоставяне на по-качествени социални услуги в Центъра е извършено топло- и хидроизолиране на външните стени, покрива и подовете на сградата. Изградени са нови Ел и ВиК инсталации. Обновена е отоплителната система, монтирани са нови радиатори. Подобряването на енергийната ефективност е постигнато и чрез подмяна на старата дограма с нова. Монтирани са икономични осветителни тела и слънчеви колектори, изграден е нов вход, достъпен за хора с увреждания.

За нормалното функциониране на услугата е доставено необходимото оборудване и обзавеждане. Финансирането на дейностите е осигурено по оперативната програма "Региони в растеж".

По думите на Солаков с реновирането на Центъра за работа с деца на улицата са осигурени подходящи условия за потребителите и за персонала на социалната услуга.
БТА